Na základě archivního bádání a výsledků stavebního průzkumu můžeme se značnou dávkou pravděpodobnosti položit vznik barvírny do blízkého okolí roku 1705. Je možné, že barvírně předcházel nějaký starší objekt, ale to se zatím nepodařilo prokázat.

Prvním doloženým majitelem a zároveň černobarvířem byl Joachim Patz.
Od rodiny Patzů barvírnu v roce 1762 odkoupil Ignatz Leitenberger, barvířský mistr z Levína.

V majetku jeho potomků barvírna zůstala až do roku 1945. V té době už barvířskou živnost nikdo neprovozoval a po roce 1945 objekt chátral. Výzkumem zachovaného barvířského zařízení se od roku 2019 zabývají archeologové z neziskové organizace Archaia Brno z. ú. . Výzkum dosud není ukončen, ale už vzniká trojrozměrný model zkoumaného prostoru.